Čipový identifikačný systém pre Vašu školu

Chcete mať pod dohľadom príchody a odchody svojich žiakov a zamestnancov? Od nás dostanete do rúk nástroj, s ktorým to jednoducho zvládnete. Bezplatne!

Schoolio je systém pre školy, ktorý sme navrhli na základe našich 20 ročných skúseností. Systém sa skladá z niekoľkých častí, ktoré pracujú v jenom softérovom programe, komunikujú medzi sebou a všetky sa ovládajú jednou kartou, alebo kľúčenkou.

Schoolio sa skladá z prístupového systému, dochádzkového systému pre žiakov a učiteľov

 

PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Prístupový systém zahŕňa obmedzenie voľného a nekontrolovateľného pohybu osôb vo vyhradených priestoroch a zamedzenie vstupu nepovolaných osôb . K tomuto je možné zadávať viacúrovňové prístupové práva s možnosti reštrikcií v ľubovoľnom počte užívateľsky vytvorených časových zón .

VÝHODY PRÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU

Kontrolované vstupy

Vstupy do jednotlivých častí interiéru, alebo exteriéru sú plne kontrolované a cez dvere prejde len človek s oprávnením vstupovať do daného priestoru.

Nastavenie vstupov

Práva sa presne definujú podľa rolí v škole alebo tried či skupín s možnosťou rôznych výnimiek a zadávania časových zón.

Kontrola a bezpečnosť

Každý vstup je zaznamenaný či je oprávnený, alebo sa niekto snažil vstúpiť do preestoru neoprávnene. Táto kontrola je dôležitá pre bezpečnosť priestorov školy.

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM PRE ŽIAKOV

SCHOOLIO umožňuje sledovať prítomnosť žiakov v priestoroch školy, pričom tieto informácie nemajú k dispozícii len učitelia, ale aj rodičia. Vďaka tomu majú stály prehľad o tom, kde sa ich dieťa nachádza.

MOŽNOSTI INFORMOVANIA RODIČOV A VEDENIA ŠKOLY

Zamedzenie záškoláctva

Vďaka nášmu systému včas odhalíte vzor správania zodpovedajúci záškoláctvu, vďaka čomu môžete v predstihu podniknúť vhodné preventívne opatrenia.

Opúšťanie školy počas vyučovania

Zamedzte opúšťaniu školy počas vyučovania. Žiaci ho môžu využívať napríklad na fajčenie. Nezabúdajte, že zodpovednosť za žiakov nesiete vy.

Sledovanie neskorých príchodov

Systém Vám umožní sledovať príchody Vašich žiakov. Vďaka tomu budete vedieť, ktorí žiaci na vyučovanie pravidelne meškajú a vy ich na to môžete upozorniť.

VÝHODY SLEDOVANIA DOCHÁDZKY ŽIAKOV

Notifikácia prostredníctvom mobilnej aplikácie

Zaslanie potvrdzujúceho e-mailu

Zaslanie SMS správy

Použitie internetového prehliadača

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM PRE ZAMESTNANCOV

SCHOOLIO slúži aj ako dochádzkový systém pre zamestnancov školy. Systém zautomatizuje a zefektívni evidenciu Vašich zamestnancov. Vybrať si môžete z troch verzii: Active, Lite a Profi.

VÝHODY SLEDOVANIA DOCHÁDZKY ZAMESTNANCOV

Spravodlivé ohodnocovanie

Sledujte prítomnosť Vašich zamestnancov na škole a odmeňujte ich spravodlivo podľa ich dochvíľnosti.

Presná evidencia dochádzky

Dochádzkový systém sa nedá oklamať a tak budete mať dochádzku pevne pod kontrolou.

Automatizácia

Systém automaticky podľa nastavenia vytvorí štatistiky, vypočíta dochádzku a prerušenia všetkých zamestnancov.

PRIPRAVUJEME

Stravovací systém

Zautomatizujte objednávanie a výdaj stravy vo svojej jedálni.

OSLOVIL VÁS SCHOOLIO? ZADOVÁŽTE SI HO DO VAŠEJ ŠKOLY BEZPLATNE!

O NÁS

Spoločnosť ID-KARTA poskytuje komplexné služby vo všetkých oblastiach identifikačných technológií, kde všetky systémy a aplikácie vlastnými prostriedkami vyvíja, vyrába, inštaluje a servisuje po celej strednej Európe. ID-KARTA bola založená v roku 1996 a v súčasnosti patrí k popredným výrobcom identifikačných technológií na slovenskom aj českom trhu. 

ID-KARTA je zakladajúcim členom skupiny MVI, ktorá spája najnovšie technológie a systémy tak, aby sa klientom poskytovali najlepšie a komplexné riešenia v oblasti IT. Jeden z našich systémov sa dostal v najprestížnejšej Slovenskej podnikateľskej súťaži do TOP 15 podnikateľských nápadov roka 2014.

SPOLUPRÁCOU S NAMI AUTOMATICKY ZÍSKAVATE:

 • 1

  Individuálny prístup

  Vaša škola je jedinečná. Namiesto zaužívaných postupov Vám preto ponúkneme riešenie vyhovujúce Vašim podmienkam.
 • 2

  Rozsiahle skúsenosti

  V našom portfóliu nájdete viac ako 4 000 klientov, pričom naše systémy každodenne aktívne využívajú tisíce ľudí.
 • 3

  24-hodinový servis

  Na vzniknutých problémoch začíname pracovať od okamihu ich vzniku, čím zabezpečíme plynulosť chodu Vášho systému.

Kontakt

ID-KARTA, s. r. o.| Poprad, Košice, Opava| obchod@id-karta.sk